Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szerelmetes idézetek :DD♥

 

Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek.

 


 

Mély, fémfényű, szürke, szép színű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem: az látja
csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!

 


 

Nagyon kevés szeretőnek lenni. Nagyon sok szerelmesnek lenni.

 


 

Szerelmem oly mély és beláthatatlan akár a tenger,
Adhatok belőle, nekem csak annál több lesz, egyre több.

 


 

Egy angyalt elhagytam, pedig nem akartam,
a szálakat köztünk elvágtam egy karddal.
A józanész nyert, a barátság vesztett,
mert szívemben a szeretet, szerelmet ébresztett.

 


 

Szerelem, a te csókod tett halhatatlanná.

 


 

... a szex, a fájdalom és a szerelem az emberi lét korlátait feszegető tapasztalatok. Csak az ismeri az életet, aki ismeri ezeket a határokat. Minden más felesleges időpocsékolás, unalmas ismételgetés, öregedés és halál, anélkül, hogy az ember megtudná, mit keres ezen a földön.

 


 

Fekete, mint az Ördög
Forró, mint a Pokol
Tiszta, mint egy angyal és
Édes, mint a Szerelem! :P

 


 

A szerelem számtanában egy meg egy egyenlő a mindennel, és kettőből egy egyenlő a semmivel. :(

 


 

Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük.

 


 

A szerelem zsarnok, aki nem kímél senkit.

 


 

Ó jaj! A hű szerelemnek folyama... kényelmes nem volt soha

 


 

Egy angyalt elhagytam, pedig nem akartam,
a szálakat köztünk elvágtam egy karddal.
A józanész nyert, a barátság vesztett,
mert szívemben a szeretet, szerelmet ébresztett.

 


 

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttük két pár láb nyoma a parti homokban ahogy Ő mindig ott járt énvelem De ahogy az út végén visszanéztem imitt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen ahol az életem próbás nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz "amikor életed kezedbe tettem s követődnek szegődtem Mesterem azt ígérted soha nem hagysz el engem minden nap ott leszel velem. S most visszanézve legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen elhagytál a legnagyobb ínségben? Az ÚR kézen fogott és szemembe nézett: "Gyermekem, soha nem hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár láb nyomát mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordozatlak!

 


 

A szerelem egy olyan ígéret, amit eleve törötten adnak át!

 


 

A szerelem, olyan, mint egy álom!
Néha szép, néha fájdalom!
Igazán szeretni csak egy valakit lehet, és pedig azt, aki téged is szeret.

 


 

A Szerelem: eső utáni nap

 


 

Szép dolog a szerelem egy férfi és egy nő között. Feltéve ha a megfelelő férfi és a megfelelő nő közé kerül az ember.

 


 

A szerelemben a nő attól születik meg, amit kap, a férfi pedig abba hal bele, amit ad.

 


 

A szerelem olyan, mint a ragályos betegség: minél jobban félünk tőle, annál inkább hajlunk rá.

 


 

Szerelemről beszélni, azaz szeretkezni.

 


 

Nem kell más csak Szerelem. (L)

 


 

A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok, mint a szó.

 


 

A szerelem az érzékek költészete.

 


 

A legjobb szerelem, olyan mint egy fölébredt lélek. Ami lehetővé teszi, hogy még többet elérjünk, az égő vágyakat a szívünkben, és a békét a gondolatainkban.

 


 

A szerelem a tétlen ember elfoglaltsága, a harcos szórakozása, és az uralkodó üdülése!

 


 

A szerelem értékét az akadályok emelik. A könnyű siker megfosztja a varázsától.

 


 

Jaj, a Szerelem szemre oly szelíd, S goromba zsarnok, hogyha közelít.

 


 

A szerelem olyan,mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain.

 


 

A szerelem olyan mint, egy fadarab. Ha nem ápoljuk és nem foglalkozunk vele elkorhad.

 


 

A szerelem saját ábrándjainak rabja, és az önszeretet önmagát is becsapja.

 


 


 

 

 

"A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk." 

 

"A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára." 

 

"Eddig sohasem éreztem, amit most érzek. Eddig sohasem féltem, hogy mi lesz, ha mégsem kellek. Most félek! Most akarom, hogy kelljek... "

 

"A szerelem a tétlen ember elfoglaltsága, a harcos szórakozása, és az uralkodó üdülése!"

 

"A szerelem csak két szeszély csereberéje és két bőrfelület érintkezése."

 

"A szerelem tűz. De vajon melengeti-e majd szíved, vagy porig égeti házad? Ne fogadj rá!"

 

 

"Nem gondolni rád,
Én már nem birok tovább,
Tőlem hiába tiltanád,
Tested selymes ritmusát,
Én már megtanultam rég,
Van, aki csak távolabbról szép,
De tőlem senki meg nem véd,
Belőled ennyi nem elég!"

 

"Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk."

 

"Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak azt mondanám neked, hogy szeretlek és nem tenném hozzá ostobán, hogy hiszen tudod."

 

"A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk."
(Francoise Sagan)

 

"Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életed, hanem az, aki nélkül nem."

 

" Nem igaz, hogy a szerelem vak. Ellenkezőleg, a szerelmes olyasmiket lát imádottján, amiket más nem vesz észre.

 

" Légy szíves, szelídíts meg engem! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra."

 

" Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok, néma barátod, rabszolgád vagyok, alázatos és bizalmas barát, aki nem kér semmit, csak néz és imád, és nem akar lenni csak általad, csak az árnyéka annak, ami vagy."

 

" Elmúlt mint száz pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak."

 

"Nem kell más csak s z e r e l e m."

 

"Nem érdemes sírni, ha gyötör a fájdalom, csak
Kacagnak rajtad, ha könnyezni látnak.
Szegény fájó szívnek úgy sem lesz már könnyebb, hisz kevés az olyan fiú, ki érdemmel könnyet."

 

"A szerelem értékét az akadályok emelik. A könnyű siker megfosztja a varázsától."

 

" Ha a válasz a szerelem, megfogalmaznád újra a kérdést?"

 

"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja."
(Szabó Éva: Szög és kereszt)

 

"Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: én nem olyan vagyok.
De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál."
(Prisrin)

 

"Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted."
(Gabriel Garcia Márquez)

 

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá."
(Paul Gerardy)

 

"A szerelem az élet nagy ajándéka, és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életet a maga teljes módján."
(Erskine)

 

"Sose mondd azt: "Szeress engem!" Mit érsz vele? Isten is hiába mondta..."
(Paul Valéry)

 

"Az igazi szerelemnek megvannak a maga előérzetei és tudja, hogy a szerelem szerelmet gerjeszt."
(Balzac)

 

"A szeretet hiányát az ember soha nem pótolhatja; ám a szeretet minden mást pótol."
(P. Matteo)

 

"A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára."
(Erich Fromm)

 

"Aki nem tud szeretettel feloldódni, másban és másért: boldogtalan marad."
(Szentkuthy Miklós)

 

"Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg."
(Filippinó közmondás)

 

"Szerelemmel múlik az idő, idővel múlik a szerelem."
(Madame Pompadur)

 

"A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya."
(Jókai Mór)

 

"Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni."
(Francois Mauriac)

 

"..aki szeret, azt viszont is szeretik."
(Fontane)

 

"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével."
(Gabriel Garcia Márquez)

 

"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt."
(Pilinszky János)

 

"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
(Ch. Dupoint)

 

"A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik."
(Rippl-Rónai József)

 

"Megismerni és szeretni egy másik lényt: ebben áll minden bölcsesség veleje, gyökere és forrása."
(Evelin Vaugh)

 

"Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket."
(Charlotte Brontë)

 

"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia."
(Mahatma Gandhi)

 

"Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést."
(Benjamin Disraeli)

 

"A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet."
(Annie Girardot)

 

"A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain."
(Victor Hugo)

 

"Csak szeretve tanulunk meg szeretni."
(Doris Murdock)

 

"Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét."
(Alexandra Penney)

 

"Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, egy bűnöst szeretni.
Ha valóban szereted, meggyógyíthatod, támogathatod, megmentheted."
(Michel Quoist)

 

"Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret."
(Fromm)

 

"Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden."
(T. Tolis)

"Ahol nincs te, ott nincs én se."
(Ingmar Bergman)

„Erről a sötétségről gondoljuk, hogy ez Penia mint a szegénység és mint a fény hiánya. Egyébként ama felfogóerő (a szerelem) valamely természetes ösztönétől vezetve szülőatyja felé visszafordulván tőle az isteni fénysugarat, ami Poros és a gazdagság, magába fogadja. (…) E fénysugár lángjaitól fellobban ama természetes ösztön. Ez a tűz, ez a lobogás, amely a korábbi homályból a közeledő szikra hatására keletkezik a szerelem, mely az ínségből és a bőségből született.” (7. fejezet, 73. o.)

„(A szerelem) elsősorban a szemen, a lélek tündöklő ablakán keresztül ragyog fel. A levegőn keresztül nyomban alászáll, és a reá figyelő ember szemébe behatolván keresztüldöfi lelkét, fellobbantja vágyát, és a megsebzett léleknek s a lángra gyújtott vágynak hűs enyhet ad s gyógyírt nyújt, miközben ugyanoda ragadja fel magával, ahonnan maga is alászállott, méghozzá lépcsőzetesen, vagyis először a szeretett testéhez, a lélekhez másodszor, harmadszor az angyalhoz, végül istenhez, e ragyogás végső eredetéhez.” (10. fejezet, 83. o.)

"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt."

"Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést."
(Benjamin Disraeli)

"A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet."
(Annie Girardot)

"Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret."
(Fromm)

"Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, egy bűnöst szeretni.
Ha valóban szereted, meggyógyíthatod, támogathatod, megmentheted."
(Michel Quoist)